1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.

1. Ці Правила розроблені на підставі Водного кодексу Російської Федерації (Федеральний закон від 16 листопада 1995 р. № 167-ФЗ), Положення про Державну інспекцію по маломірних суднах Російської Федерації, затвердженого постановою Ради Міністрів РРФСР від 13 лютого 1985 р. № 65 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Уряду Російської Федерації від 30 грудня 1993 р. № 1354, від 25 травня 1994 року № 540 та від 18 січня 1995 р. № 63), та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регламентують забезпечення безпеки населення на водоймах.
1.2. Правила встановлюють умови і вимоги, що предявляються до забезпечення безпеки людей на пляжах, в купальнях, плавальних басейнах та інших організованих місцях купання (далі іменуються - пляжі), місцях масового відпочинку населення, туризму та спорту на водних обєктах (далі іменуються - місця масового відпочинку), на переправах і наплавних мостах, та обовязкові для виконання усіма водокористувачами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами на території субєкта Російської Федерації.
1.3. Водні обєкти використовуються для масового відпочинку, купання, туризму та спорту в місцях, встановлених органами місцевого самоврядування за погодженням з територіальним спеціально уповноваженим державним органом управління використанням і охороною водного фонду, Державною інспекцією по маломірним судам субєкта Російської Федерації і державним органом санітарно-епідеміологічного нагляду, з дотриманням вимог цих Правил.
1.4. Обмеження, зупинення або заборону використання водних обєктів для купання, масового відпочинку, плавання на маломірних плавальних засобах (далі іменуються - маломірні судна) або інших рекреаційних цілей здійснюється в суворій відповідності зі статтями 88 та 89 Водного кодексу Російської Федерації з обовязковим інформуванням населення через засоби масової інформації, спеціальними інформаційними знаками чи іншими способами.
1.

5. Орган виконавчої влади субєкта Російської Федерації щорічно розглядає стан охорони життя людей на воді та затверджує річні плани забезпечення безпеки людей на водоймах за поданням Державної інспекції по маломірних суднах субєкта Російської Федерації відповідних матеріалів та пропозицій, погоджених з зацікавленими державними органами і організаціями.
1.6. При оформленні ліцензій на водокористування та договорів користування водними обєктами, на яких розташовані пляжі, місця масового відпочинку, бази (споруд) для стоянок маломірних суден, переправи або наплавні мости, умови і вимоги щодо забезпечення безпеки людей на воді повинні бути погоджені з Державною інспекцією по маломірним судам субєкта Російської Федерації.
Недотримання водокористувачем зазначених у ліцензії та в договорі умов і вимог або грубе порушення вимог цих Правил, тягнуть за собою припинення права користування водним обєктом у встановленому водним законодавством порядку.
1.7. Проведення на водоймах змагань, свят та інших масових заходів республіканського, крайового, обласного значення дозволяється в місцях, встановлених органом виконавчої влади субєкта Російської Федерації або за його дорученням органом місцевого самоврядування за погодженням з Державною інспекцією по маломірним судам субєкта Російської Федерації і відповідними органами, що здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд та охорону рибних запасів.
1.8.

Підприємства, установи, організації при проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок та інших масових заходів на водоймах виділяють осіб, відповідальних за безпеку людей на воді, громадський порядок та охорону навколишнього середовища.
1.9. Технічне опосвідчення і нагляд за пляжами, іншими місцями масового відпочинку населення на водоймах, переправами і наплавними мостами, в частині що стосується забезпечення безпеки людей на воді та навколишнього середовища, здійснюють посадові особи Державної інспекції по маломірних суднах субєкта Російської Федерації у відповідності з діючими нормативно-правовими актами.
1.10. Контроль за санітарним станом пляжів та придатність поверхневих вод для купання здійснює державний орган санітарно-епідеміологічного нагляду.
1.11. Чергування медичного персоналу (санітарних машин) для надання медичної допомоги постраждалим на воді і співробітників міліції для охорони громадського порядку на пляжах та в місцях масового відпочинку на водних обєктах здійснюється на підставі затвердженого органом виконавчої влади субєкта Російської Федерацій Плану забезпечення безпеки населення на водоймах.
1.12. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях на водоймах (паводки, повені, аварії судів та ін) здійснюються згідно з законодавством, що регламентує організацію та порядок проведення цих робіт.
1.13. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює Державна інспекція по маломірних суднах субєкта Російської Федерації.
1.14. Особи, що порушили вимоги цих Правил, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. ВИМОГИ ДО ПЛЯЖІВ2.1. До початку купального сезону кожен пляж має бути оглянутий державним органом санітарно-епідеміологічного нагляду з видачею письмового висновку про санітарний стан території пляжу і придатність поверхневих вод для купання, а також повинні бути проведено водолазне обстеження та очищення дна акваторії пляжу на глибинах до 2 метрів в межах запливу і його щорічне технічне огляд на придатність до експлуатації.
2.2. Відкриття та експлуатація пляжу без позитивного висновку про його придатності, виданого уповноваженою посадовою особою Державної інспекції по маломірних суднах субєкта Російської Федерації, забороняється.
2.3. На період купального сезону водокористувачі (власники пляжів) організовують розгортання на пляжах рятувальних постів з необхідними плавзасобами, обладнанням, спорядженням і забезпечують чергування рятувальників для попередження нещасних випадків з людьми та надання допомоги потерпілим на воді.

Рятувальники цих постів повинні мати допуск до рятувальних робіт на пляжах, який видається органами Державної інспекції по маломірних суднах субєкта Російської Федерації за результатами перевірки виконання нормативів та прийомів надання допомоги людям, що терплять лихо на воді під час купання.
Розклад роботи рятувального поста (чергування рятувальників) встановлюється власником пляжу за погодженням з органом місцевого самоврядування.
Контроль за роботою рятувальних постів покладається на власників пляжів» органи місцевого само врядування та органи Державної інспекції по маломірних суднах субєкта Російської федерації.

2.4. Пляжі розташовуються на відстані не менше 500 метрів вище за течією від місць спуску стічних вод не ближче 250 метрів вище і 1000 метрів нижче портових, гідротехнічних споруд, пристаней причалів, пірсів, дебаркадерів, нафтоналивних пристосувань.
У місцях, відведених для купання, і вище їх за течією до 500 метрів забороняється прання білизни, купання тварин.
2.5. Берегова територія пляжу повинна мати огорожу і стоки для дощових вод, а дно його акваторії - поступовий скат без уступів до глибини 2 метрів при ширині смуги від берега не менше 15 метрів і очищено від водяних рослин, корчів, скла, каменів та інших предметів.
2.6. Площа водного дзеркала у місці купання на проточному водоймі повинна забезпечувати не менше 3 кв. м на одну людину, а на непроточном водоймі в 2-3 рази більше. На кожну людину має припадати не менше 2 кв. м площі берегової частини пляжу, в купальнях - не менше 3 кв.

м.
2.7. У місцях, відведених для купання не повинно бути виходу ґрунтових вод, виру, воронок і течії понад 0,5 метра за секунду. Купальні повинні зєднуватися із берегом містками або трапами, бути надійно закріплені, сходи в воду повинні бути зручними і мати поруччя.
2.8. Межі плавання в місцях купання позначаються буями помаранчевого кольору, розташованими на відстані 20-30 метрів один від одного та 25 метрів отместа з глибиною 1,3 метра. Межі запливу не повинні виходити в зони суднового ходу.
2.9. На пляжах відводяться ділянки акваторії для купання дітей і для не вміють плавати з глибинами не більше 1,2 метра. Ці ділянки позначаються лінією поплавців або огороджуються огорожею.
2.10. Обладнані на пляжах місця для стрибків у воду, як правило, повинні знаходитися в природних ділянках акваторії з приглубными берегами. При відсутності таких ділянок встановлюються деревяні містки або плоти до місць з глибинами, що забезпечують безпеку при пірнанні. Можуть також встановлюватися вишки для стрибків у воду в місцях з глибинами, що забезпечують безпеку при виконанні стрибків.
2.11. Містки, трали, плоти і вишки повинні мати суцільний настил і бути випробувані на робоче навантаження .

2.12. Пляжі обладнується стендами з витягами з цих Правил, матеріалами з профілактики нещасних випадків з людьми на воді, даними про температуру води і повітря, забезпечуються в достатній кількості лежаками, тентами, парасольками для захисту від сонячних променів, душами з природним підігрівом води, баками з кипяченою водою, а при наявності водопроводів - фонтанчиками з питною водою.
2.13. На виступаючої за берегову межу в бік суднового ходу частини купальні з настанням темряви повинен запалюватися білий вогонь кругового освітлення на висоті не менше 2 метрів, ясно видимий з боку суднового ходу.
2.14. На береговій частині пляжу не далі 5 метрів від води виставляються через кожні 50 метрів стійки (щити) з накладених на них рятувальними кругами і кінцями Александрова. На колах повинно бути нанесено назву пляжу і напис Кидай потопаючому .
На пляжі встановлюються щогли блакитного кольору заввишки 8-10 метрів для підйому сигналів: жовтий прапор 70х100 см (або 50х70 см), що позначає купання дозволено і чорний куля діаметром 1 метр, що позначає купання заборонено .
2.15. Пляжі, як правило, повинні бути радиофицированы, мати телефонний звязок у приміщення для надання постраждалим першої медичної допомоги.2.16. Продаж спиртних напоїв на пляжах забороняється.

Свежие записи: