Конфіденційність один з найважливіших принципів роботи практичного психолога.

Дотримання інтересів клієнта вимагає зберігати в таємниці все, що відбувається під час сесії.

У той же час конфіденційність має свої межі, і про них попереджає психолог на початку роботи. Якщо клієнт повідомив яку-небудь інформацію про можливу небезпеку для свого життя, здоровя, благополуччя або життя інших людей, то психолог повинен вжити заходів для її запобігання. Це може зажадати втручання інших осіб та розголошення інформації. Дозвіл на обговорення проблеми клієнта на супервізію (з максимально можливою конфіденційністю) питається на початковій стадії роботи. Те ж стосується і ведення диктофонних записів сесій на них обовязково постає питання дозвіл клієнта.

Питання конфіденційності регулюються Законом РБ про надання психологічної допомоги.
Стаття 15. Забезпечення конфіденційності при наданні психологічної допомоги


Зареєстровано в Національному реєстрі правових актів
Республіки Білорусь 6 липня 2010 року N 2/1708
------------------------------------------------------------------

ЗАКОН РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
1 липня 2010 року N 153-З

ПРО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Прийнятий Палатою представників 4 червня 2010 року
Схвалений Радою Республіки 15 червня 2010 року

Цей Закон спрямований на визначення правових і організаційних засад надання психологічної допомоги в цілях забезпечення прав і законних інтересів громадян при її отриманні.

Стаття 15. Забезпечення конфіденційності при наданні психологічної допомоги
Інформація, отримана при наданні психологічної допомоги, а також факт звернення за наданням психологічної допомоги є професійною таємницею, що охороняється цим Законом.
Документація психолога про надання громадянину психологічної допомоги застосовується тільки для службового користування. Витяг з документації психолога про надання громадянину психологічної допомоги надається за запитом цього громадянина або його законного представника, за винятком випадків надання психологічної допомоги анонімно. Витяг з документації психолога про надання громадянину психологічної допомоги надається у формі, доступній для розуміння особою, що не володіє спеціальними знаннями в галузі психології.


Відомості, що становлять професійну таємницю, можуть бути повідомлені психологом третім особам тільки за згодою громадянина, який звернувся за наданням психологічної допомоги, або його законного представника, за винятком випадків, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті.
Надання відомостей, зазначених у частині першій цієї статті, без згоди громадянина, який звернувся за наданням психологічної допомоги, або його законного представника допускається за письмовим запитам:
органів, що ведуть кримінальний процес, у звязку з проведенням попереднього розслідування або судовим розглядом

Свежие записи: