Сутність інноваційних процесів в освіті - це рішення двох проблем вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду та його розповсюдження, впровадження досягнення психолого-педагогічної науки в практику.

Вчитель інноваційного типу виступає в якості автора і розробника нових навчальних програм. У тому числі він дослідник, користувач і в той же час пропагандист новітніх технологій і концепцій в педагогічному процесі.

Педагог проводить відбір і оцінку можливості застосування нових ідей, методик, запропонованих колегами і педагогічною наукою. В даний час виникла необхідність в інноваційній педагогічній діяльності і визначається вона умовами розвитку суспільства, культури і поруч життєвих обставин.

Перше це відбуваються соціально-економічні зміни в суспільстві.

Друге відбувається посилення гуманітаризації змісту освіти.

Третя зміна відношення самих вчителів до освоєння та застосування нового в педагогічному процесі.

Четверте входження навчальних закладів у ринкові відносини і створення недержавних шкіл. Таким чином, виникає конкуренція.

Поняття «вчитель інноваційного типу» передбачає відкритість педагога експериментів, інновацій і змін у педагогічному процесі. Педагог повинен сприймати різні точки зору, не змінюючи власне бачення проблеми. Такий вчитель орієнтований на сьогодення і майбутнє, а не на минуле. Він долає створені життям перешкоди, планує майбутнє, всі свої дії і досягнення. Йому властиве почуття справедливості, і він бачить високу цінність навчання і освіти.

Вчитель інноваційного типу - це творча особистість, яка сама компонент інноваційного процесу в педагогіці.

Сучасне суспільство, його розвиток, вимагає від вчителя до інноваційної поведінки.

Це означає активне і систематичне творчість при здійсненні педагогічної діяльності. Постійне вивчення і вбирання досвіду колег, але при цьому не втрачати власний рівень креативності і таким чином входити в педагогічне співтовариство.

Школа - це практично колективний субєкт інновації. Тільки в ній можна здійснити живий освітній процес, зберігаючи цілісність світу без кордонів у просторі нашої освіти. Вона «одиниця» системи освіти. В даний час у нашій країні тільки проходить становлення наукового підходу до педагогічних нововведень. Ця наука намагається вирішити проблему про цілісному теоретичному понятті складу, структури і функції педагогічної інновації.

Сучасній школі та суспільству потрібні творчо мислячі фахівці, які забезпечать ефективність навчання при нових підходах та інноваційної діяльності.

Не може бути загальної моделі педагога-експериментатора. В якій системі створений даний педагог, тієї ідеології він і буде дотримуватися. У інноваційної педагогіки діє принцип особистісно-орієнтованого підходу до процесу навчання. Таким чином, є можливість створення нового.

Крім того, це дає свободу вибору. Всім абсолютно ясно, що чим більше буде вибір, тим краще. Тому зараз ставиться завдання підготовки педагогічних кадрів інноваційного типу. Основним завданням професійної освіти педагогів є здатність до вирішення творчих завдань. Становлення майбутнього вчителя має моделювати його інноваційну діяльність. Основа концепції підготовки вчителя - системний і рефлексивно-діяльний, а також індивідуально-творчий підходи. Крім того, важливо забезпечити побудову і функціонування процесу формування особистості педагога.

Аналізуючи проблеми шкільної освіти, стає ясно, що необхідно формування інноваційної діяльності вчителя. Поява в школі вчителі інноваційного типу, це завдання з глибоким соціально-педагогічним змістом. І саме від рішення даного завдання безпосередньо залежить успіх перетворень у самій системі загальної освіти, а також перспективи розвитку школи. Тепер ви знаєте, яким повинен бути сучасний вчитель і що повинен вміти вчитель інноваційного типу, саме такі педагоги повинні представляти нашу сучасну школу.

Свежие записи: