Форми взаємозвязку роботи батьків та логопеда

Спільні форми роботи батьків і педагога можуть бути таких видів як свята з мовленнєвою спрямованістю, батьківські збори та консультаційні заходи.

Батьківські збори є продуктивним видом спілкування педагога-логопеда й батьків, т. к.

на зборах логопед планомірно доводить до відома батьків задачі, методи та склад корекційної роботи з молодшими школярами. Батьківські збори дають можливість ознайомити батьків з багатьох питань, які стосуються розвитку мовлення у дітей, а також підключення батьків до ініціативної активності в корекційній діяльності.

Консультаційні групові заходи дають можливість ознайомлення батьків в теоретичній і практичній сферах корекційних питань, навчання і виховання дітей. У консультаціях можуть брати участь медики і психологи. Ці заходи повинні бути побудовані таким чином, щоб зацікавити батьків у плідній співпраці для вирішення проблем виховного і розвиваючого процесів їх дітей.

По закінченні навчального року логопедом проводяться мовні свята, показують успіхи учнів. У підготовці цих свят бере участь викладач музики, а також залучаються до активної участі батьки. Такі свята стимулюють до розвитку комунікації дітей, збільшення їх рівня самооцінки, повторення і запамятовування освоєного навчального матеріалу, а також дають можливість батькам побачити підсумки своєї діяльності та результативність педагогічного процесу логопеда по виправленню мовленнєвих дефектів у школярів.

Індивідуальні форми роботи з батьками: співбесіди, анкетування, консультації, застосування літератури містить вправи, завдання для роботи вдома і використання логопедичних щоденників, присутність на показових логопедичних заняттях.

Істотне місце у взаємодії сімї і педагога-логопеда займає анкетування рідних дитини. Анкетування дає можливість збору відомостей про склад сімї, продуктивність діяльності батьків у наданні допомоги у розвитку дітей, а також їх помилки.

Педагог доводить до відома батьків результати та зміст мовного дефекту дитини. При цьому дієві бесіди батьків з педагогом. При первинному співбесіді наводяться факти виховання та утримання дитини в сімї, а також коло його інтересів і занять.

Педагогу необхідно врахувати всі аспекти побоювань і скарг батьків дитини, їх погляд і готовність до вирішення проблем в розвитку мови. Такі співбесіди важливі не тільки для логопеда, але і для батьків. Правильне побудова бесіди і її атмосфера будуть впливати на співпрацю в майбутньому.

Консультації допомагають у пошуку відповідей на зустрічаються питання, придбати пакет рекомендацій, в якому висвітлюються практичні прийоми навчання вдома.

Важливим видом взаємної діяльності батьків і логопеда є персональний щоденник логопеда. Цей щоденник ведеться спільно з батьками. Він необхідний для записів домашніх завдань, а також батько може внести в нього який-небудь питання або сумніви з приводу роботи дитини.

Наочна форма взаємодії з батьками. Для спонукання активності батьків, їх освіти та практичної допомоги логопед має ознайомлювальний наочний матеріал на спеціальному стенді.

Цей матеріал може змінювати свій зміст не один раз протягом року.

Свежие записи: