Існуючі види відхилень

Відхилення психомоторного розвитку виявляються по-різному, все залежить від часу поганого впливу на дитячий мозок, тривалості впливу, соціальних умов, спадкової структури ЦНС — все це разом визначає основний дефект, що виявляється у вигляді недостатнього розвитку моторики, слуху, зору, інтелекту, мови, порушень поведінки та емоційно-вольової сфери.Буває так, що у дитини є одразу кілька порушень — складний дефект, наприклад, поразка моторики і слуху, або слуху і зору. У цьому випадку виділяється основне порушення і ускладнюють його розлади. У дитини, наприклад, спостерігається порушення розумового розвитку, яке супроводжується вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, можливо, проявляться емоційні розлади. Перераховані дефекти можуть бути викликані недорозвиненням або ушкодженнями. Навіть невелике ураження дитячого мозку негативно позначається на всьому процесі розвитку ЦНС. Тому якщо у дитини спостерігається порушення слуху, опорно-рухового апарату, мови чи зору, то необхідно вводити коригувальні заходи, інакше в психічному розвитку дитина буде відставати.

Порушення поділяють на первинні і вторинні. У дітей з недостатньо розвиненим слухом (первинне порушення) дуже складно формується звязкова мова і словниковий запас (вторинні порушення). А якщо у дитини дефект зору, то він буде зазнавати труднощів, так як йому важко співвідносити слова з обозначаемыми предметами.

Вторинні порушення зачіпають мова, довільну регуляцію діяльності, просторові уявлення, тонку диференційовану моторику, тобто уражаються психічні функції, активно розвиваються у дитини в ранньому та дошкільному віці. У розвитку вторинних порушень велику роль відіграє несвоєчасне або ж повна відсутність корекційних, лікувальних і педагогічних заходів.

Варто відзначити, що у дітей порушення психомоторного розвитку бувають стійкими (формуються при органічних ушкодженнях дитячого мозку), а бувають оборотними (формуються при соматичної ослабленості, легкій мозковій дисфункції, емоційної депривації, педагогічної занедбаності). Оборотні порушення, зазвичай виявляються в ранньому віці у дитини спостерігається відставання в розвитку мови і моторики. Але своєчасне проведення лікувально-корекційних заходів допоможе повністю подолати подібні порушення.

Принципи корекції

Будь-яка психолого-педагогічна корекція з дошкільниками з патологіями у розвитку ґрунтується на ряді принципів — принцип доступності, системності, індивідуального підходу, послідовності. Крім цих принципів існує головний принцип — онтогенетичний, який враховує психофізичні, вікові особливості у дітей, а також характер порушень.

Даний принцип полягає в корекційній роботі спрямованій на усунення або згладжування, компенсацію або корекцію порушень інтелектуального, мовного, емоційного, сенсорного та рухового дефектів, на створення повноцінного фундаменту для подальшого формування особистості, яка може бути створена тільки при розвитку ключових ланок розвитку.

Завдяки пластичності кори головного мозку можна реалізовувати розвиток дитини в не залежності від патологічних умов, навіть якщо ці умови дуже важкі.

Перш ніж приступати до корекційної роботи, у дитини визначаються збереглися ланки в зорової, речедвигательной, речеслуховой, рухової системах. Тільки після цього, спираючись на отримані дані, фахівці починають корекційну роботу.

Свежие записи: